Korijeni Decentraliziranih Financija (ABCD)!

U središtu decentraliziranih financija (DeFi) nalazi se niz novih tehnologija najbolje sažetih u akronim "ABCD", koji predstavlja četiri raznovrsne i moderne tehnologije.

Aktualne kolumne

Uvod!

U središtu decentraliziranih financija (DeFi) nalazi se niz novih tehnologija najbolje sažetih u akronim ABCD, koji predstavlja četiri tehnologije u srcu FinTech tehnologije i Regulatory technology, a to su: AI, Blockchain, Cloud,
i Data.

Danas ćemo malo detaljnije analizirati korijene samog pojma Decentraliziranih financija (DeFi), te ćemo vidjeti na čemu se temelji ove tehnologija.

Izvor: medium.com

Umjetna inteligencija, Artificial intelligence (AI)!

Prvo slovo skraćenice ABDC je umjetna inteligencija. Ideja na kojoj se temelji umjetna inteligencija (AI) je razviti softver koji oponaša ljudske kognitivne funkcije, kao što su učenje i rješavanje određenih problema. (1)
Umjetna inteligencija koristi podatke izvodeći zaključke temeljem vjerojatnosti događaja iz prethodnih slučajeva utemeljeno na faktorima koji se odnose na konkretan događaj. Što je veća količina podataka, to su zaključci precizniji i točniji. (2)

Strojno učenje je podcijelina umjetne inteligencije koja koristi statističke metode temeljene na podacima za postupno poboljšanje performansi računala na određenom zadatku, bez izravne uključenosti ljudi u reprogramiranju računalnog sustava kako bi postigli poboljšane performanse. (3)
U praksi, učenje se postiže opsežnom ‘vježbom’ s višestrukim povratnim informacijama, kroz cikluse koji govori stroju je li prošao ili nije prošao zadatak.

Izvor: https://www.codingdojo.com/

Blockchain i distibuted ledger! (B)

Distibuted ledger (distribuirana knjiga) je baza podataka koja zajednički dijeli i sinkronizira mreže raširene na više mjesta, na način da omogućujući transakcijama da imaju više privatnih ili javnih “svjedoka”. (4)

Distribuirane knjige karakterizira odsutnost ili minimalna uloga središnje administracije, nepostojanje centralizirane pohrane podataka. Oni su, “distribuirani”, u
smislu da ovlaštenje za snimanje određenog podatka rezultira iz softverski vođene interakcije više sudionika. Zajedno s kriptografskim rješenjima, takve značajke (decentralizacija i distribucija preko mreže računala) smanjuju rizik od manipulacije podacima, čime se rješava problem povjerenja prema trećim stranama, posebno pružateljima usluga pohrane podataka, jer je to mjesto gdje se podaci pohranjuju i s kojima se najlakše može manipulirati.

Izvor fotografije: https://miro.medium.com/

Cloud usluge! (C)

DeFi se, s obzirom na cloud computing odnosi na decentralizaciju kapaciteta poslužitelja određenih usluga.
Umjesto korištenja jednog poslužitelja u jednom poslužiteljskom centru, skupovi podataka mogu se distribuirati na više njih. Navedeni poslužiteljski centri dostupni su putem interneta mnogim korisnicima diljem svijeta, većinom u istoj jedinici vremena.

Cloud se odnosi na dostupnost pohrane i obrade podataka, bez da korisnici posjeduju ili kontroliraju poslužitelje koji pružaju te usluge. Cloud se oslanja na podatkovne centre kojima upravljaju komercijalni pružatelji usluga. To su pružatelji usluga koji iznajmljuju kapacitete korisnicima čijim kapacitetima pristupaju putem interneta.

Izvor: https://pimages.toolbox.com/

Data! (D)

Data (podaci) su zadnji dio akronima ABCD, te su srž svih ovih inovacija, koji su proizašli iz digitalizacije. Ideja o ‘digitalizaciji svega’ je u osnovi prvi korak četvrte industrijske revolucije. (5)

Analitika velikih podataka (data) se odnosi na prikupljanje i obradu skupova podataka koji su preveliki ili su presloženi za tradicionalne aplikacije za obradu podataka. Big Data obuhvaća analiziranje ogromnog broja podatkovnih točaka i primjenjivanje naprednih metoda analitike za obradu i analiziranje istih podataka.

Izvor: https://miro.medium.com/

Danas smo prošli kroz sve četiri važne tehnologije koje kroje akronim ABCD, te smo pojasnili svaki posebno. S ovim smo došli do kraja ove kolumne.

Ostale povezane kolumne: Decentralizirane financije (DeFi)!

Reference:

(1) Dirk A Zetzsche and others, ‘Artificial Intelligence in Finance: Putting the Human in the Loop’ CFTE Academic Paper Series 1/2020 https://ssrn.com/abstract=3531711

(2) Stuart JRussel and PeterNorvig, ArtificialIntelligence: A Modern Approach (3rdedn, Pearson 2016)

(3) Russel and Norvig (n 17) 693–859 (describing the training methods)

(4) World Economic Forum, ‘Innovation-Driven Cyber-Risk to Customer Data in Financial Services’ White Paper 5 (2017) 6 (Figure) www3.weforum.org/docs/WEF_Cyber_Risk_to_Customer_Data.pdf

(5) Klaus Schwab, Fourth Industrial Revolution (World Economic Forum 2016) 9–14 (predicting profound and systemic change due to physical, digital, and biological megatrends driving the renewal of industrial production).Posljednje objave