Što su BRC-20 tokeni i kako funkcioniraju?

Share

  • BRC-20 je eksperimentalni standard tokena za zamjenjive tokene posebno dizajniran za Bitcoin blockchain.
  • Iako izrazito eksperimentalan, inovativni BRC-20 standard omogućio je stvaranje altcoina i tokeniziranih sredstava na Bitcoin mreži.

BRC-20 je eksperimentalni standard tokena za zamjenjive tokene posebno dizajniran za Bitcoin blockchain. Zamjenjivi tokeni su međusobno zamjenjivi, što znači da svaka jedinica tokena ima istu funkcionalnost i intrinzičnu vrijednost. Ovaj standard otvara vrata za širu primjenu tokena unutar Bitcoin mreže, omogućujući razvoj različitih digitalnih sredstava i funkcionalnosti na temelju istog blockchaina.

Pojava standarda poput BRC-20 uvodi koncept tokenizacije u Bitcoin mrežu, proširujući njene mogućnosti izvan uloge decentralizirane digitalne valute. Osim što omogućuje kreiranje zamjenjivih tokena, BRC-20 otvara put za razvoj raznih aplikacija, kao što su programabilni financijski instrumenti, tokenizirani imovinski dijelovi ili čak digitalni identifikatori. Možete zamisliti BRC-20 kao eksperimentalni standard za stvaranje alternativnih kriptovaluta, ali i kao temelj za inovativne projekte koji mogu unaprijediti Bitcoin ekosustav i prilagoditi ga potrebama suvremenog financijskog tržišta.

Kako funkcioniraju BRC-20 tokeni?

BRC-20 tokeni, kreirani od strane pseudonimnog analitičara blockchaina Dome u ožujku 2023. godine, predstavljaju inovativni pristup stvaranju i prijenosu zamjenjivih tokena na Bitcoin blockchainu. Za razliku od tradicionalnih standarda tokena poput ERC-20 na Ethereumu, koji se oslanjaju na pametne ugovore za svoju funkcionalnost, BRC-20 tokeni koriste mehanizam inskripcije ordinala.

Ovaj pristup omogućuje stvaranje i prijenos tokena putem inskripcije JSON datoteka izravno na pojedinačne satoshije. To znači da se BRC-20 tokeni ne oslanjaju na složene pametne ugovore, već koriste jednostavan mehanizam za svoj rad.

Iako je koncept BRC-20 tokena još uvijek eksperimentalan, njegova jednostavnost otvara put za lakšu tokenizaciju različitih vrsta imovine na Bitcoin mreži. Ova fleksibilnost može biti od ključne važnosti za razvoj financijskih proizvoda, trgovinu, pa čak i stvaranje novih oblika digitalne imovine unutar Bitcoin ekosustava.

Izvor: Binance

Kripto Dnevnik
Kripto Dnevnikhttp://kriptodnevnik.com
Vaš dnevnik u svijet kriptovaluta.

Najnovije vijesti

Edukacija uz Kripto Dnevnik