Pet faza Bitcoin halvinga

Share

Bitcoin halving, ili jednostavno “Halving”, je događaj koji se događa otprilike svake četiri godine u Bitcoin mreži. To je programirana, unaprijed definirana promjena u načinu na koji se kreira novi Bitcoin, a koja ima značajan utjecaj na ekonomiju Bitcoina i na cijenu same kriptovalute.

Bitcoini se ne proizvode kao konvencionalne valute putem centralnih banaka. Umjesto toga, novi Bitcoinovi se stvaraju putem procesa poznatog kao “rudarenje”, gdje računalni sustavi rješavaju kompleksne matematičke probleme kako bi potvrdili transakcije i osigurali integritet mreže. Kao nagrada za ovaj posao, rudari dobivaju nove Bitcoinove.

Halving smanjuje nagradu koju rudari dobivaju za svako rješenje matematičkog problema na pola. Na početku, 2009. godine, nagrada je bila 50 Bitcoinova po bloku. Nakon prvog halvinga 2012., ta je nagrada smanjena na 25 Bitcoinova po bloku. Nakon drugog halvinga 2016., smanjena je na 12,5 Bitcoinova po bloku. Svaki halving znači da se smanjuje ukupna količina novih Bitcoinova koji ulaze u cirkulaciju.

Smanjenje nagrade za rudarenje znači da je ponuda novih Bitcoinova ograničena. Budući da je Bitcoin po svojoj prirodi deflacionarni, s vremenom se smanjuje ukupna dostupna ponuda, čime se povećava potražnja. Ovo može dovesti do povećanja cijene Bitcoina, jer će manja ponuda biti u konkurenciji s istim ili većim brojem korisnika.

Halving ima dubok utjecaj na ekonomiju Bitcoina jer mijenja dinamiku ponude i potražnje. Rudari se suočavaju s manjim prihodima nakon halvinga, što može dovesti do pada nekih manje profitabilnih operacija ili čak do gašenja rudarskih farmi. S druge strane, smanjenje ponude može povećati potražnju za Bitcoinom, što može dovesti do rasta cijene.

Kripto Dnevnik
Kripto Dnevnikhttp://kriptodnevnik.com
Vaš dnevnik u svijet kriptovaluta.

Najnovije vijesti

Edukacija uz Kripto Dnevnik